Zakres Usług - Sprawy Rodzinne

Działalność adwokata w sprawach rodzinnych nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania klientów w sądzie. Poza salą rozpraw oferuję również szereg usług, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na przebieg postępowań rodzinnego. Moja oferta usługowa obejmuje:

Poniżej szczegółowa lista zakresu usług.

adwokat warszawa alimenty

Porady Prawne

Udzielam porad w zakresie prawa rodzinnego, analizuję akta sprawy. Udzielam porad oraz konsultacji na każdym etapie postępowania, starając się pomóc i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

Negocjacje/Mediacje

Uczestniczę wraz z Państwem w mediacjach, negocjacjach ze stroną przeciwną. Stoję na stanowisku, że warto rozmawiać, zwłaszcza w sytuacji, gdy strony posiadają dziecko.

Reprezentacja przed sądem rodzinnym

Będę reprezentować państwa na każdym etapie postępowania. W każdą sprawę angażuje się osobiście i wykonuję czynności jako pełnomocnik. 

Pisma procesowe

Często adwokat przystępuje do już toczącej się sprawy lub takiej, w której działał już inny pełnomocnik. W przypadku przyjęcia sprawy można złożyć odpowiednie pismo procesowe np. celem zajęcia stanowiska. 

Zażalenie na postanowienie sądu rodzinnego

W prawie rodzinnym sąd rozstrzyga co do przedmiotu sprawy wydając wyrok lub postanowienie. W przypadku wyroku środkiem odwoławczym będzie apelacja, a w przypadku postanowienia właściwym środkiem będzie zażalenie. Przykładem mogą tutaj być zażalenia na postanowienie zabezpieczające kontakty czy alimenty na czas toczącego się postępowania. 

Apelacja

Jeśli w pierwszej instancji nie udało się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia istnieje możliwość uzyskania zmiany wyroku w postępowaniu toczącym się przed drugą instancją sądu rodzinnego.