Zakres Usług - Sprawy Spadkowe

Działalność prawnika zajmującego się sprawami spadkowymi nie sprowadza się jedynie do formalności sądowych. Oprócz udziału w rozprawach, oferuję szereg usług, które mają istotny wpływ na proces dziedziczenia lub mogą go mieć w przyszłości. Moje usługi obejmują:

  • porady prawne
  • reprezentacja przed sądem
  • sporządzanie umów
adwokat prawo spadkowe

Porady prawne

Oferuję kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego. Zapewniam wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego, od porad prawnych po reprezentację w sporach sądowych.

Jako doświadczony adwokat jestem gotowa pomóc w zabezpieczeniu praw i interesów, gwarantując profesjonalne doradztwo oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Postępowanie spadkowe

Sąd prowadzi postępowanie spadkowe z urzędu, aby ustalić, kto kwalifikuje się jako spadkobierca. Uproszczony dowód w postępowaniu spadkowym przed sądem to zapewnienie spadkowe przedstawiane przez zgłaszającego się spadkobiercę. Dotyczy ono informacji o potencjalnych spadkobiercach, zarówno testamentowych, jak i ustawowych, którzy są wzywani do udziału w postępowaniu. 

Niezależnie od oświadczeń wnioskodawcy, sąd może zainicjować tzw. postępowanie konwokacyjne, w którym publicznie wzywa spadkobierców do stawienia się, poprzez ogłoszenie w ogólnokrajowych mediach oraz lokalnie w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Nabycie spadku może być stwierdzone dopiero po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.

 

Dziedziczenie po spadkodawcy jest formalnie potwierdzone przez postanowienie sądu, które obejmuje cały spadek i określa, kto oraz w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Postanowienie o nabyciu spadku może być wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy po otwarciu spadku. Wyjątkowo, może nastąpić wcześniej, jeżeli wszyscy znani spadkobiercy złożyli stosowne oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Postanowienie to podlega zaskarżeniu, a prawomocne decyzje są wpisywane do Rejestru Spadkowego za pomocą systemu teleinformatycznego.

Sporządzanie umów

Specjalizuję się w tworzeniu specjalistycznych umów spadkowych, które zapewniają bezpieczeństwo prawne i finansowe dla wszystkich stron. Moja praktyka obejmuje przygotowanie umowy darowizny, która umożliwia przekazanie własności dobra materialnego za życia darczyńcy. 

Pomagam również w formalizowaniu umów dożywocia, co jest kluczowym rozwiązaniem dla osób pragnących zapewnić sobie utrzymanie w późniejszych latach życia. Ponadto, oferuję wsparcie prawne w kwestiach wydziedziczenia, gwarantując, że wszelkie decyzje są zgodne z obowiązującym prawem i w pełni świadome.

Zapewniam kompleksowe doradztwo oraz profesjonalne sporządzanie dokumentów, które chronią interesy moich klientów w ramach prawa spadkowego.