Adwokat sprawy rozwodowe Warszawa

Adwokat sprawy rozwodowe Warszawa zajmuje się reprezentowaniem jednej ze stron w trakcie rozprawy sądowej, która ma na celu zakończenie związku małżeńskiego. Sytuacja jest stosunkowo prosta, kiedy współmałżonkowie decydują się na brak orzekania o winie za rozpad związku, jednak życie i doświadczenie pokazuje, że takie przypadki mają miejsce stosunkowo rzadko. Chęć zemsty i odpłacenia się za wyrządzone krzywdy towarzyszy głównie osobom, które zostały opuszczone, zdradzone i nie mają niczego do stracenia.