co grozi za handel narkotykami

Handel narkotykami jest szczególnie karany. Przestępstwa z tej dziedziny są regulowane nie Kodeksem Karnym a osobno sporządzoną Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest handel narkotykami.

Co w świetle prawa znaczy handel narkotykami?

  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie narkotyków

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy narkotyki, substancje odurzające lub psychotropowe są nielegalnie przewożone z innych krajów Unii Europejskiej na terytorium Polski.

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa narkotyków

Polega na sytuacji odwrotnej, czyli nielegalnym wywozie narkotyków, substancji odurzających czy psychotropowych z terytorium Polski do krajów Unii Europejskiej

  • Wywóz| przywóz narkotyków

Jest to również nielegalny przemyt narkotyków, jednak do krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Wszystkie powyższe sytuacje są określane mianem handlu lub przemytu narkotykowego i są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 zgodnie z Ustawą o działaniu narkomanii art. 55. W sytuacji, gdy przemyt narkotyków jest w sporych ilościach sąd może wydać wyrok i wymierzyć karę pozbawienia wolności nawet do lat 15.

Przemyt narkotykowy jest surowo zabroniony, dlatego karane są nawet przygotowania do jego popełnienia.

Każde wprowadzenie narkotyków, substancji odurzających czy psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności od 6 do 8 miesięcy, jednak wyrok jest często uzależniony od ilości narkotyków. Dodatkowo czerpiąc z tego tytułu korzyści materialne podlegają dodatkowemu oskarżeniu.