gwałt

Gwałt – co grozi sprawcy

Pomimo XXI wieku wiele poszkodowanych osób nadal boi się zgłosić zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Niektórzy z nich nadzwyczajnie w świecie się wstydzą, inni boją utraty posady, reputacji lub myślą, że nikt im nie uwierzy. Należy pamiętać, że niezależnie od okoliczności na gwałt nigdy nie ma przyzwolenia. Niestety w Polskim prawie cała procedura zawiadomienia o przestępstwie, jest długa i nie przyjemna, ponieważ ofiara z najdrobniejszymi szczegółami musi opowiedzieć ponownie całą sytuację. Dlatego w takiej chwili zdecydowanie warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która nie tylko posiada doświadczenie w tych sprawach, ale pomoże nam przejść całą procedurę krok po kroku. To jaką karę otrzyma sprawca w dużej mierze jest zależne od sądu z jakiego artykułu zostanie skazany sprawca.

Wielu gwałcicieli dąży do wmówienia ofierze, że to ich wina, ponieważ była wyzywająco ubrana, sprawca był pod wpływem alkoholu a ofiara nie stawiała oporu. Należy pamiętać, że za gwałt odpowiada zawsze tylko i wyłącznie gwałciciel. Ofiara nigdy nie jest winna. Decydując się na współpracę z adwokatem masz wsparcie oraz większe szanse skazania oprawcy.

 

Zgodnie z Polskim Kodeksem karnym gwałt jest określony jako zmuszenie do kontaktów seksualnych przy użyciu siły fizycznej. Artykuł 197 mówi jasno, Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  1. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
  2. wspólnie z inną osobą,
  3. wobec małoletniego poniżej lat 15,
  4. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  5. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.