Jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów

Jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów?

Alimenty przyznawane są na dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, nawet po ukończeniu osiemnastego roku życia, w sytuacji, kiedy kontynuują naukę. Jeśli więc jeden z rodziców zaczyna zwlekać z płatnościami i nie przekazuje pieniędzy na dziecko/dzieci, może liczyć się z przykrymi konsekwencjami prawnymi.

W najgorszym wypadku trafi do więzienia, jednak tej sytuacji można uniknąć. Kluczową rolą wymiaru sprawiedliwości jest ochrona dzieci i wsparcie rodziny, gdyż we wcześniejszych latach uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego nie należało do skomplikowanych. Jednak po wprowadzeniu nowelizacji długi alimentacyjne muszą być w całości spłacane.

Kara za niepłacenie alimentów plasuje się między 10 a 2000 zł. W każdej sytuacji kwota jest ustalana w sposób indywidualny. Sąd bierze pod uwagę aktualną sytuację materialną, przyczyny niepłacenia alimentów oraz nastawienie rodzica. Duże znaczenie odgrywają dochody, warunki osobiste oraz rodzinne (gdyż dłużnik alimentacyjny miał prawo założyć nową rodzinę).  Podawanie wyższych kwot utrzymania, przepisywanie nieruchomości na inne osoby, pojawienie się nowych chorób i schorzeń, a także zaniżanie zarobków nie zdaje dłużej żadnego rezultatu i nie pomaga uniknąć kary za brak uiszczania regularnych płatności na dziecko. Kiedy sprawa trafia do sądu, decyzją wymiaru może być zarówno grzywna, jak i również pozbawienie wolności.

Aby uniknąć dodatkowych konsekwencji, należy rozpocząć spłacanie długu. Może się to odbyć w postaci jednorazowej wpłaty, ale rodzic, którego sytuacja finansowa na to nie pozwala, może również ustalić spłacanie rat. Warto więc kontaktować się z rodzicem, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, gdyż wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego świadczy z reguły o kłopotach finansowych. Jeśli ta opcja jest niemożliwa, pozostaje kontakt z sądem, który przychylnie traktuje chęć spłacenia zadłużenia.