odroczenie kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności, jest to najcięższa z możliwych kar według aktualnie obowiązującego Kodeksy Karnego. Wykonanie powinno nastąpić niezwłocznie w momencie uprawomocnienia wyroku wydanego przez Sąd. Istnieją jednak wyjątki, które mogą wpłynąć na odroczenie wykonania kary. Należy zauważyć, że istnieją sytuację w których sąd niezwłocznie musi odroczyć wykonanie kary oraz takie w których może się na to zgodzić.

 

Kiedy Sąd MUSI odroczyć wykonanie kary?

Jedną z sytuacji, kiedy Sąd musi odroczyć wykonanie kary zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym (k.k.w.) artykuł 150 jest ciężka choroba skazanego, która po osadzeniu w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu. Stan zdrowia skazanego musi zostać oceniony przez biegłych. Dopiero na podstawie ich opinii następuje odroczenie wykonania kary.  Również choroba psychiczna uniemożliwia osadzenie skazanego w zakładzie karnym.

Odroczenie wykonania kary następuje jedynie do czasu odzyskania zdrowia skazanego.

 

Kiedy Sąd może odroczyć wykonanie kary?

Zgodnie z Kodeksem Karnym wykonawczym artykuł 150, istnieją zasadne wyjątki, kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary. Jednym z nich jest sytuacja, w której natychmiastowe wykonanie kary mogłoby spowodować bardzo ciężkie skutki zarówno dla skazanego, jak i jego rodziny.

Jeżeli skazany jest jedynym żywicielem rodziny, sąd może odroczyć wykonanie wyroku na okres jednego roku. W niektórych przypadkach do sytuacji wyjątkowych można zaliczyć konieczność wykonania sezonowych prac rolnych lub brak możliwości kontynowania nauki.

W przypadku, gdy skazana jest w ciąży sąd również może odroczyć wyrok nawet na okres 3 lat. Podobnie sytuacja wygląda, gdy skazany lub skazana jest jedynym opiekunem dziecka. Sąd może odroczyć wyrok do czasu ukończenia przez dziecko 3 lata.

Istnieją również takie, jak przepełnienie zakładów karnych, które uniemożliwiają fizyczne wykonanie kary. W takim przypadku sąd również może ją odroczyć na okres 1 roku. Należy tutaj zauważyć, że sytuacja nie dotyczy skazanych za ciężkie przestępstwa, jak przemoc, groźby karalne, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, itp.