Rozdzielność majątkowa - co warto o niej wiedzieć_

W obecnych czasach coraz częściej słyszymy o rozdzielności majątkowej, jednak co tak naprawdę warto o niej wiedzieć i kiedy należy ją podpisać?

Zawierając małżeństwo, z mocy prawa zaczynamy tworzyć wspólność majątkową.  Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy małżonkowie nadal pragną samodzielnie zarządzać swoimi częściami majątku, dlatego świadomie decydują się na rozdzielność majątkową.

Zasadniczo wyróżniamy dwa sposoby rozdzielności majątkowej. Dobrowolny w formie intercyzy lub przymusowy ustanowiony przez sąd.

Intercyza

Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, zawarta notarialnie, którą przyszli małżonkowie podpisują przed ślubem. Należy mieć na uwadze, że przy podpisaniu takiej umowy obie strony muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Intercyza podpisana notarialnie zabezpiecza majątek osobisty obu małżonków, który nabyli przed ślubem.

Intercyzę można również podpisać w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli jednak jedno z małżonków ma być wyłączone z odpowiedzialności, intercyza musi zostać podpisana przed np. wzięciem kredytu, za który będzie odpowiedzialny tylko jeden małżonek. W przypadku, gdy wierzytelności powstały jeszcze przed podpisaniem intercyzy, egzekucja komornicza będzie dotyczyła całego majątku, który należał do części wspólnej.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona sądownie

Taka sytuacja ma miejsce, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na podpisanie intercyzy. Wtedy drugi małżonek może złożyć wniosek do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej zgodnie z (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Należy mieć na uwadze, że rozdzielność majątkowa nigdy nie obowiązuje wstecz. W przypadku rozdzielności nadanej przez sąd nie mamy obowiązku informowania o tym swoich kontrahentów, natomiast w przypadku podpisania intercyzy już tak.