sankcje i kary za brak wystawionych faktur

Sankcje i kary na brak wystawionych faktur?

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek wystawiania faktury VAT, kiedy zażąda tego osoba fizyczna. To potwierdzenie zakupów i jednocześnie dowód zapłaty. Przepisy prawa warunkują, że pragnienie uzyskania faktury VAT ma zostać zgłoszone, zanim miną trzy miesiące.

Okres ten liczy się od końca miesiąca, kiedy miało miejsce dostarczenie towaru bądź wykonanie usługi, a także odbyło się przekazanie zapłaty. Jednak, kiedy faktura nie została wystawiona, nawet na wyraźne żądanie nabywcy dóbr bądź usług, można spodziewać się kary grzywny. Wynosi ona 180 stawek dziennych, gdzie jedna stawka dzienna wyznaczona jest przez uprawniona do tego instytucję, czyli sąd.

W trakcie określania wartości dużą rolę odgrywa dochód sprawcy, nagromadzony majątek zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej, jak również sytuacja osobista. Istnieją jednak pewne zasady, których trzeba przestrzegać w trakcie wyznaczania stawki dziennej. W pierwszej kolejności nie może być niższa od jednej trzydziestej części wynagrodzenia minimalnego. Dodatkowo nie może być większa niż 400-krotność wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.

Kara grzywny przyznawana jest również podatnikom, którzy wystawili faktury, ale jednocześnie nie przestrzegali konieczności przechowywania przygotowanych faktur, rachunków oraz innych dowodów zakupu. Oprócz tego konsekwencje prawne wyciąga się w sytuacji, kiedy sprzedaż odbywa się bez wykorzystania kasy rejestrującej albo pomijane zostaje wydawanie dokumentu pochodzącego z kas rejestrujących (stanowi on dowód zakupu). W przypadku, kiedy przekroczenie nie miało dużej wagi skarbowej, konsekwencje również nie są tak poważne. Chodzi o sytuacje, kiedy uszczuplenie należności publicznoprawnej nie jest większe od pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach kwoty ustala się odpowiednio do posiadanego majątku oraz innych czynników.