warunkowe umorzenie postępowania

W niektórych sytuacjach zakończenie sprawy karnej kończy się warunkowym umorzeniem postępowania bez skazania oskarżonego nawet, jeżeli faktycznie dopuścił się on złamania prawa.

Warunkowe umorzenie postępowania jest regulowane kodeksem karnym artykuł 66.

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie?

Zgodnie z artykułem 66 Kodeksu Karnego można warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli popełniona wina i społeczna szkodliwość czynu jest nie jest znaczna. Co to jednak oznacza w praktyce?

  • Popełnione przestępstwo nie jest zagrożone karą wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe, jeżeli sprawca dopuści się lekkiego przestępstwa, za które kara nie wynosi więcej niż 5 lat pozbawienia wolności np. przywłaszczenie czy nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

  • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

To znaczy, że na podstawie zebranych dowodów sprawa została wyjaśniona i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Należy tutaj zaznaczyć, że oskarżony nie musi przyznać się do winy, aby mógł skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania.

  • Sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne

Przestępstwo umyślne, jak sama nazwa wskazuje jest popełnione z pełną świadomością np. kradzież cudzej własności. Popełniając taki czyn zdaje sobie sprawę, że umyślnie zabiera rzecz nienależącą do niego. Skazanie za takie przestępstwo całkowicie uniemożliwia wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

  • Wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe tylko w sytuacji niewielkich przestępstw, za które kara nie jest wielka

  • Postawa i dotychczasowa niekaralność za przestępstwo umyślne, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Sąd przychyli się do warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli uzna, że sprawca jest świadomy popełnionego czynu i więcej go nie popełni.