Praktyka

  PRAWO KARNE  
     
 
 
obrona oskarżonych w postępowaniach karnych, reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych, obrona nieletnich przez sądami rodzinnymi, system dozoru elektronicznego, udział w przesłuchaniach przed policją i prokuratorem, udział w posiedzeniach aresztowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kary

 

 PRAWO CYWILNE 
     
 
sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zaskarżanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, odszkodowania i zadośćuczynienie; ochrona dóbr osobistych, umowy – przygotowywanie projektów umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, opiniowanie umów; reprezentacja w postępowaniach sądowych
PRAWO GOSPODARCZE
 
 
bieżąca obsługa prawa oraz doraźna pomoc prawna dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, sporządzanie, opiniowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych, rejestracja spółek, przedstawicielstw, oddziałów; sporządzanie umów i statutów spółek; przekształcanie spółek; zbycie udziałów, wystąpienie wspólnika ze spółki, zaskarżanie uchwał, reprezentacja przed sądem
 
PRAWO RODZINNE
 
 
rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, umowy majątkowe małżeńskie, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, reprezentacja w postępowaniach sądowych
IT / NOWE TECHNOLOGIE
   
 
przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych, wdrożeniowych, utrzymaniowych, SaaS, outsourcingowych, pomoc prawna przy tworzeniu kampanii reklamowych i promocyjnych oraz innych działań marketingu on-line, regulaminy, polityki prywatności serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, sklepów internetowych
P. ADMINISTRACYJNE
 
 
odwołania od decyzji, reprezentacja przed właściwymi organami, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

O mnie

Szanowni Państwo,

Nazywam się Aneta Filarowska. Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Świadczę pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Specjalizuję się w głównie w prawie karnym, rodzinnym i opiekuńczym oraz gospodarczym, w tym IT.

W 2010 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w kraju, jak i za granicą, by następnie odbyć aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Biegle władam językiem angielskim.

Serdecznie zapraszam,
Aneta Filarowska
Adwokat


Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia oraz forma zapłaty ustalana jest indywidualnie w trakcie spotkania. Każda sprawa jest inna, dlatego też wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od rodzaju sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy.

W zależności od potrzeb Klienta, proponuję następujące formy rozliczeń:

KWOTOWY
 
Adwokat Warszawa

wysokość wynagrodzenia określana jest z góry za całe zlecenie. Forma idealna w przypadku konkretnych postępowań sądowych bądź określonych działań zarówno dla Klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców
GODZINOWY

Adwokat Warszawa

stosowany w przypadku stałej współpracy, gdy nakład pracy nie jest możliwy do określenia z góry. Forma idealna na początek współpracy z przedsiębiorcami, którzy nie potrzebują stałej obsługi prawnej;
 
RYCZAŁTOWY


Adwokat Warszawa

z góry określona wysokość wynagrodzenia przy stałej współpracy, gdy nakład pracy jest z góry określony. Forma idealna dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej swoich firm;

OD SUKCESU (success fee)


Adwokat Warszawa

wynagrodzenie podzielone jest na wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe, uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy. Forma idealna w przypadku postępowań sądowych zarówno dla Klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców.

KONTAKT

W celu umówienia spotkania, proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
787-606-456
adwokat@filarowska.pl

Aneta Filarowska Kancelaria Adwokacka
ul. Nowolipie 17B lok. 51
00-150 Warszawa
NIP: 5732680534
REGON: 240553552
Nr konta: 29 1140 2004 0000 3302 7489 6821