Prawo Karne

Postępowanie karne można podzielić na kilka faz.

Pierwszą z nich jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzi lub nadzoruje prokurator, w zależności od tego czy w sprawie jest prowadzone dochodzenie, czy też śledztwo.

Następnie, po skierowaniu aktu oskarżenia, postępowanie jest prowadzone przed sądem, który po przeprowadzeniu dowodów i podjęciu innych czynności wydaje wyrok.

Po uprawomocnieniu się wyroku w I, czy też w II instancji (po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego), wchodzimy w fazę wykonawczą. Niezwykle istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania, czyli w postępowaniu przygotowawczym skorzystać z fachowej pomocy prawnej adwokata.

Z racji posiadanego doświadczenia, wiem w jaki sposób analizować materiał zgromadzony przez organy ścigania, jakie czynności podejmować. Właściwie podjęte działania zwykle rzutują na końcowy wynik sprawy.

Swoje usługi świadczę na każdym etapie postępowania na rzecz podejrzanych, oskarżonych, skazanych oraz osób pokrzywdzonych.