Sprawy Rodzinne

Zakres świadczonych usług

1. Porady prawne – udzielam porad w zakresie prawa rodzinnego, analizuję akta sprawy. Udzielam porad oraz konsultacji na każdym etapie postępowania, starając się pomóc i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

2. Negocjacje/mediacje – uczestniczę wraz z Państwem w mediacjach, negocjacjach ze stroną przeciwną. Stoję na stanowisku, że warto rozmawiać, zwłaszcza w sytuacji, gdy strony posiadają dziecko.

3. Reprezentacja przed sądem – będę reprezentować państwa na każdym etapie postępowania. W każdą sprawę angażuje się osobiście i wykonuję czynności jako pełnomocnik. 

4. Pisma procesowe – często adwokat przystępuje do już toczącej się sprawy lub takiej, w której działał już inny pełnomocnik. W przypadku przyjęcia sprawy można złożyć odpowiednie pismo procesowe np. celem zajęcia stanowiska. 

5. Zażalenie na postanowienie sądu  – w prawie rodzinnym sąd rozstrzyga co do przedmiotu sprawy wydając wyrok lub postanowienie. W przypadku wyroku środkiem odwoławczym będzie apelacja, a w przypadku postanowienia właściwym środkiem będzie zażalenie. Przykładem mogą tutaj być zażalenia na postanowienie zabezpieczające kontakty czy alimenty na czas toczącego się postępowania. 

5. Apelacja – jeśli w pierwszej instancji nie udało się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia istnieje możliwość uzyskania zmiany wyroku w postępowaniu toczącym się przed drugą instancją sądu rodzinnego.