W jakiego rodzaju sprawach spadkowych reprezentuję klientów jako adwokat?

1. przyjęcie lub odrzucenie spadku,

2. stwierdzenie nabycia spadku,

3. dział spadku,

4. zachowek,

5. uznanie za niegodnego dziedziczenia,

6. uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,

7. uchylenie/zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,

8. stwierdzenie nieważności testamentu.