Prawo Spadkowe - zakres świadczonych usług

1. Udzielanie porad prawnych

2. Sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym,

3. Sporządzanie odpowiedzi na pozew/wniosek,

4. Sporządzanie środków odwoławczych,

5. Pomoc w sporządzaniu testamentów, umów darowizny, dożywocia,

6. Sporządzanie projektów umów o zrzeczeniu się dziedziczenia między przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym,

7. prowadzenie negocjacji między spadkobiercami, przygotowywanie ugód.