prowadzenie pod wpływem alkoholu

Co grozi za jazdę prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu

Zanim wsiądziesz za kółko pod wpływem alkoholu warto dwa razy się zastanowić, ponieważ przepisy w tym zakresie są niezwykle restrykcyjne. To czy dopuścisz się przestępstwa czy wykroczenia jest zależne od ilości oraz rodzaju spożywanego alkoholu. Jest to ważne, ponieważ zawartość alkoholu we krwi wpływa na kwalifikację czynu.

Według statystyk liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu stale maleje, jednak mimo wszystko jest to bardzo często występujące zjawisko. Najlepiej stosować prostą metodę piłeś – nie jedź! Jeżeli, jednak zostałeś zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu skontaktuj się najszybciej, jak to możliwe z adwokatem, który przygotuje skuteczną linię obronę.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

W Polsce dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to 0,2 promila. Każda ilość powyżej tej normy jest karana. Jednak prawo polskie rozróżnia dwa stany w zależności od ilości alkoholu we krwi.

  • Stan po spożyciu alkoholu, gdzie ilość alkoholu we krwi kształtuje się na poziomie 0,2 – 0,5 promila
  • Stan nietrzeźwości, gdzie ilość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila.

Kara za jazdę po spożyciu alkoholu, jest określana jako wykroczenie i jest regulowana artykułem 87 Kodeksu wykroczeń, który jasno określa, że kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu podlega karze

  • Grzywna w wysokości od 50 do 5000 zł. Lub areszt do 30 dni
  • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do lat 3
  • 10 punktów karnych

Kara za jazdę w stanie nietrzeźwości, jest w Polsce przestępstwem i została uregulowana w Kodeksie wykroczeń artykułem 178a. Wynika z niego, że za tego typu przestępstwo grozi:

  • Grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
  • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do lat 15
  • 10 punktów karnych
  • Kara pieniężna w kwocie uzależnionej od sytuacji materialnej sprawcy.