co grozi za uchylenie się od zapłaty podatku

Co grozi za uchylenie się od zapłaty podatku?

Podatki musi płacić każdy obywatel bez względu na miejsce zamieszkania i osiągane dochody, jednak coraz więcej osób pragnie uchylić się od tego obowiązku, co jest niezgodne z prawem.

W związku z przestępstwami podatkowymi, które bardzo niekorzystnie wpływają na budżet państwa, kara za takie wykroczenie jest bardzo surowa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy podatnik nie poinformował o wykonywanej działalności albo celowo zaniżył podstawę opodatkowania. Nieco łagodniejsze konsekwencje prawne odnoszą się do sytuacji, kiedy należności (podatek we właściwej kwocie) wpłacane zostają w niewłaściwym terminie.

Uchylenie się od opodatkowania dotyczy przede wszystkim działania w szarej strefie albo stanowić czynność jednorazową (pożyczka).

W drugim przypadku niepłacenie podatków jest oszustwem podatkowym, kiedy to podatnik nie zataja swojej działalności, ale zaniża podstawę opodatkowania i jest to celowe działanie. Polega głównie na obniżeniu uzyskiwanych dochodów bądź nanoszenie na deklaracje kosztów, które nie miały miejsca w rzeczywistości.

W obu przypadkach można liczyć się z karą grzywny wahającej się od 150 do 30 000 zł (kiedy nie został przekroczony próg 7500 zł). Z kolei, gdy oszustwo dotyczy wartości małej określonej na kwotę nieprzekraczającą 300 000 zł, mamy do czynienia z przestępstwem uprzywilejowanym, na które nakłada się karę grzywny w wysokości od 500 do 14 000 000 zł. W najgorszym przypadku są osoby, których działania zakwalifikowano jako przestępstwo podstawowe, które nakłada karę pozbawienia wolności od 5 dni do nawet 5 lat, albo grzywnę jak powyżej.

W sytuacji, kiedy doszło do wpłacenia podatku w niewłaściwym terminie, przedsiębiorca nie musi obawiać się żadnych przykrych konsekwencji ze strony wymiaru sprawiedliwości. Działania podejmowane są tylko w sytuacji, kiedy czynność powtarza się, a brak regularnego wpłacania podatku odbywa się co miesiąc. Nie wiąże się to z karą grzywny, ale może oznaczać nałożenie odsetek za spóźnienie opłaty.