kiedy jest stosowane tymczasowe aresztowanie

Kiedy jest stosowane tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie dotyka oskarżonego najbardziej i jest stosowane tylko w poważnych przypadkach łamania prawa bądź dokonania czynów ściganych z urzędu.

W związku ze swoją surowością stosuje się go jedynie w sytuacjach, kiedy inne sposoby nie okazują się wystarczające. Tymczasowe aresztowanie przydaje się głównie w przypadkach, gdy niezwykle ważną rolę odgrywa zabezpieczenie postępowania i uzyskanie potrzebnych w sprawie dowodów. Jednocześnie, gdy istnieje spora szansa, że oskarżony będzie próbował uniknąć wymierzenia kary, dzięki czemu zacznie kontaktować się ze świadkami, przekupywać ich oraz grozić. Może dojść do tego próba zniszczenia dowodów, które potwierdzają dokonanie przestępstwa.

Tymczasowy areszt sprawdza się, kiedy istnieje podejrzenie ucieczki z kraju bądź ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Dotyczy to osób, które w przeszłości dopuściły się podobnych czynów, próbowały zmieniać tożsamość, albo nie mają stałego miejsca zamieszkania.

Bezprawne utrudnianie śledztwa to jeszcze jeden czynnik, który wpływa na decyzję sądu o zatrzymaniu podejrzanego. Morderstwo, występek, gwałt – to wszystko przypadki, kiedy aresztowanie stanowi niezbędny środek zachowawczy.

Krótkotrwała izolacja jest zalecana również osobom, w przypadku których istnieje spora szansa na dokonanie kolejnego przestępstwa bądź występku przeciwko zdrowiu oraz życiu innych osób. Wymiar sprawiedliwości ma na uwadze również powszechne bezpieczeństwo, które również może zostać zagrożone przez niepoczytalnego przestępcę (mowa szczególnie o sytuacjach, kiedy z ust oskarżonego padły powiązane z sytuacją groźby). Skoro wiadomo, w jakich sytuacjach odbywa się tymczasowe aresztowanie, warto zapoznać się z okresem czasu, który można spędzić w izolacji. Nie może przekraczać 3 miesięcy, ale jednocześnie sąd może zdecydować o przedłużeniu tymczasowej izolacji (kiedy postępowanie przygotowawcze cały czas się toczy, poszukuje się świadków oraz dowodów i inne). Jednak w najdłuższym przypadku aresztowanie wynosi 12 miesięcy.