wyłudzenie vat a odpowiedzialność karna

Wyłudzenie VAT, a odpowiedzialność karna?

Wyłudzenie VAT to poważne przewinienie o podłożu karnoskarbowym. Kontrola podatkowa oraz wykonanie wymaganych czynności kontrolujących odbywa się zawsze w przypadku skierowania do odpowiedniego urzędu wniosku o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Kiedy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzony błąd przedsiębiorcy, można spodziewać się podejrzewania o przestępstwo wyłudzenia zwrotu podatku.

Do czynienia z przestępstwem mamy w sytuacji, kiedy wnioskodawca podał niewłaściwe stany rzeczywiste bądź kieruje wniosek do niewłaściwego organu, co zwiększa jego szansę na otrzymanie zwrotu podatku. W omawianym przypadku można spodziewać się kary grzywny w wysokości 720 stawek dziennych bądź pozbawienia wolności. W wielu przypadkach wymienione kary stosuje się łącznie.

Przykre konsekwencje prawne odnoszą się również do sytuacji, kiedy organy podatkowe otrzymały niewłaściwą podstawę, która miała stać się przyczyną zwrotu podatku. Chodzi o błędne, często zatajone dane, nieprawdziwe wydarzenia, wydatki i przychody, które nie miały miejsca. To właśnie w taki sposób odbywa się próba wyłudzenia zwrotu podatku, w większości przypadków zakończona niepowodzeniem. Zatajenie prawdy przynosi takie same konsekwencje, dlatego nieuzupełnione dane i brak właściwych wysokości w poszczególnych kolumnach również obróci się przeciwko nieuczciwemu wnioskodawcy. Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność karna za wyłudzenie dotyczy tylko działań umyślnych, a nie przypadkowych. Kiedy więc celowo wpisywane są niewłaściwe dane i wartości, które zwiększają szansę uzyskania zwrotu, wiąże się to z surową karą. Z kolei błędne wyliczenia i bak świadomości, albo niezamierzone działanie sprawcy, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. W takim przypadku bardzo ważne jest sprostowanie błędu i poprawa przygotowania dokumentów w następnym roku finansowym. Doświadczenie pokazuje, że udowodnienie niewinności i potwierdzenie pomyłki nie jest wcale łatwe. Dlatego często wydaje się decyzje niekorzystne dla przedsiębiorców, w których za podstawę ustala się domniemane działania na szkodę fiskusa.