Wynagrodzenie Adwokata

Wysokość wynagrodzenia oraz forma zapłaty ustalana jest indywidualnie w trakcie spotkania. 

Każda sprawa jest inna, dlatego też wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od rodzaju sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy.

W zależności od potrzeb Klienta, proponuję następujące formy rozliczeń:

Kwotowy

Wysokość wynagrodzenia określana jest z góry za całe zlecenie. Forma idealna w przypadku konkretnych postępowań sądowych bądź określonych działań zarówno dla Klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców

Godzinowy

Stosowany w przypadku stałej współpracy, gdy nakład pracy nie jest możliwy do określenia z góry. Forma idealna na początek współpracy z przedsiębiorcami, którzy nie potrzebują stałej obsługi prawnej;

Ryczałtowy

Z góry określona wysokość wynagrodzenia przy stałej współpracy, gdy nakład pracy jest z góry określony. Forma idealna dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej swoich firm;

Od sukcesu (success fee)

Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe, uzależnione od pomyślnego wyniku sprawy. Forma idealna w przypadku postępowań sądowych zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.